Trenger du hjelp?

Studentrådet kan hjelpe deg med det meste i studiehverdagen
Go to Finne frem på Dragvoll

Finne frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. Trykk her for et digitalt og oversiktlig kart over campus.

Go to Stand, banner og tavle

Stand, banner og tavle

Studentrådet har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. Trykk her for å se reglement og sende søknad.

Go to Registrere bokskap

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss. Trykk her for å lese mer.

Go to Vårt kontor

Vårt kontor

Studentrådet HF og Studentrådet SU har kontor midt i ‘Gata’ på Dragvoll. Kontoret er bemannet alle hverdager 10-16 (15 på fredager). Vi har taushetsplikt og gratis kaffe!

Go to Kom i kontakt med din tillitsvalgt

Kom i kontakt med din tillitsvalgt

Tillitsvalgte er lett tilgjengelig på e-post, facebook og kontoret. Trykk her for å finne kontaktinfo.

Om Studentrådet HF

Talerøret for studenter ved Det humanistiske fakultet på NTNU
Ingen spørsmål er for store, ingen for små

Studentrådet HF ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Det humanistiske fakultet. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-3 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved HF. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer, sitter også i Studentrådet.

Studentrådet behandler saker fra fakultetet (HF), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har eget kontor i ‘Gata’ på Dragvoll som er bemannet hver dag av de tillitsvalgte.

Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

Dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Våren 2017 består rådet av:

Leif Bjarne Hammer

Internt Ansvarlig FTV
Internt ansvarlig er leder for Studentrådet HF, fungerer som møteleder under Studentrådsmøtene, forvalter personalansvaret for de instituttillitsvalgte og sitter i møter for fakultetsstyret ved HF med Fakultetsansvarlig.

Karoline N. Jermstad

Fakultetsansvarlig FTV
Fakultetsansvarlig er rådets representant til sentrale utvalg og styrer som instituttlederforumet, ansettelsesutvalget, HMS-utvalg og fakultetsstyret.

Sondre K. Rekdal

Kommunikasjonsansvarlig FTV
Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for Studentrådets nettsider og sosiale media, overser referansegruppekurs, ivaretar det sosiale miljøet i Studentrådet, og sørger for at Studentådet når ut til studentene ved Det Humanistiske Fakultet.

Annbjørg Pasteur Stø

Læringsmiljøansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig er Studentrådet HFs bindeledd til de øvrige delene av studentpolitikken på i Trondheim. Læringsmiljøansvarlig bakbenker på møter i Studenttinget og Velferdstinget, møter i formøter for Utdanningsutvalget, og tar saker fra Studentrådet til STi & VT, og omvendt.

Instituttillitsvalgte

Studentrådets ryggrad
Instituttillitsvalgte fra alle institutter ved det Humanistiske Fakultet sitter i Studentrådet. Instituttillitsvalgte ivaretar studentenes interesser på instituttnivå, og står for den daglige driften av Studentrådskontoret på Dragvoll.

Siste nytt fra Studentrådet HF

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Studentdemokratiet

Kontakt Studentrådet

Du kan også nå oss på Facebook, e-post og telefon, eller komme innom kontoret vårt på Dragvoll.
Hvis henvendelsen gjelder stand-, banner- eller tavleplass på Campus Dragvoll, kontakt oss på ktrvakt@gmail.com
nb_NO
en_US