Trenger du hjelp?

De tillitsvalgte kan hjelpe deg med mye i studiehverdagen - fra registrering av bokskap til håndtering av ubehagelige og urettferdige situasjoner i utdanningen.
Go to Finne frem på Dragvoll

Finne frem på Dragvoll

Campus Dragvoll er stort, og å finne frem kan være en utfordring. Trykk her for et digitalt og oversiktlig kart over campus.

Go to Stand, banner og tavle

Stand, banner og tavle

Studentrådet HF og Studentrådet SU har ansvar for delegering av stand-, banner- og tavleplass i ‘Gata’ på Dragvoll. Trykk her for å se reglement og sende søknad.

Go to Registrere bokskap

Registrere bokskap

Etter å ha satt hengelås på et tomt bokskap på Dragvoll, registrerer du skapet hos oss. Trykk her for å lese mer.

Go to Vårt kontor

Vårt kontor

Studentrådet SU og Studentrådet HF har kontor midt i ‘Gata’ på Dragvoll. Kontoret er bemannet alle hverdager 10-16 (15 på fredager). Vi har taushetsplikt og gratis kaffe! Trykk her for å finne oss i Mazemap.

Om oss

Ingen spørsmål er for store - ingen for små

Studentrådet HF ved NTNU består av tillitsvalgte studenter ved Det humanistiske fakultet. Rådet drives av fire Fakultetstillitsvalgte (FTV), og 2-3 Instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved HF. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet. Studentrådet behandler saker fra fakultetet (HF), Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), og fungerer som studentenes talerør opp mot disse sentrale beslutningstakerne. Vår jobb er å ivareta studentenes interesser; det betyr at du alltid kan komme til oss med spørsmål eller bekymringer vedrørende din studiehverdag. Vi har egne kontor i ‘Gata’ på Dragvoll som er bemannet av de tillitsvalgte. Her kan man komme innom med spørsmål, bekymringer, eller bare for å slå av en prat. Alle tillitsvalgte i Studentrådet har taushetsplikt, og terskelen for å snakke med oss er minimal.

Dine tillitsvalgte

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter på fakultet-, institutt- og programnivå. Våren 2020 består Studentrådet HF av:

Maria Beck

Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt / Leder
Internt Ansvarlig FTV er leder for Studentrådet HF og ordstyrer i Studentrådsmøtene. Internt Ansvarlig har personalansvar for de tillitsvalgte i rådet, og sitter i Fakultetsstyret sammen med Fakultetsansvarlig FTV.

Idunn Nielsen Hatling

Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Fakultetsansvarlig FTV har hovedansvar for Studentrådets kontakt med fakultetet. Fakultetsansvarlig sitter i Ansettelsesutvalget, Instituttlederforumet (sammen med Læringsmiljøansvarlig) og Fakultetsstyret (sammen med Internt Ansvarlig).

Sondre K. Rekdal

Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Kommunikasjonsansvarlig FTV har hovedansvar for promotering av Studentrådet og rådets tilstedeværelse på nett, samt arrangering av valguke og referansegruppekurs.

Susann Viktoria Falla

Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt
Læringsmiljøansvarlig ivaretar Studentrådets kontakt med, og tilstedeværelse i, andre studentdemokratiske forum, bl.a. Studenttinget (STi), Velferdstinget (VT), og formøter til Utdanningsutvalget (UU), og Instituttlederforum (sammen med Fakultetsansvarlig)

Institutt-, program- og lektortillitsvalgte

Studentrådets ryggrad
Instituttillitsvalgte (ITV), programtillitsvalgte (PTV) og lektortillitsvalgte (LTV) sitter i Studentrådet og er studentenes representanter opp mot de respektive nivå (program og institutt). De bemanner også skranken på Studentrådskontoret på Dragvoll.

Nyheter

Kontakt oss