Referansegruppekurs

Vi arrangerer referansegruppekurs i løpet av uke 40, hvor man får innføring i blant annet:

  • Hvorfor det finnes referansegrupper
  • Hva det innebærer å være referansegruppestudent
  • Hvordan man skriver referansegrupperapporten

Kurset blir holdt hver dag til og med fredag denne uken, så bare velg det kurset som passer best for deg:

Har du spørsmål? Kontakt kursansvarlig, besøk nettsiden http://www.ntnu.no/hf/referansegruppe eller besøk Studentrådskontoret ved inngang B på Dragvoll.

Kursansvarlig: Tor-Einar Siebke
Telefon: 402 88 440
E-post: torsiebke@hotmail.no

Velkommen til kurs!