Allmøte for studenter v/ Det humanistiske fakultet

Mandag 29. oktober kl 14:15 er det allmøte for alle studenter v/ HF i auditorium D3 på campus Dragvoll. Velkommen!

Innkalling til allmøtet finnes her

Sakspapirer:

SAKSLISTE:
1. Konstituering av møtet og godkjenning av innkallingen
2. Saker Studentrådet HF har jobbet med
3. Diskusjonssak: Resultatene fra SHoT-undersøkelsen
4. Valg av Fakultetstillitsvalgte
4a. Presentasjon av vervene som er på valg
4b. Presentasjon og utspørring av kandidater
5. Eventuelt
6. Møtekritikk og pizza!

Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF og alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett under valget av nye tillitsvalgte. På møtet får dere høre hva de Fakultestillitsvalgte har jobbet med i år og gi tilbakemelding på saker dere ønsker at vi skal ta videre for å fremme humaniorastudentene. Vi kommer også til å ta for oss resultatene av SHoT-undersøkelsen og diskutere hva man kan gjøre for å bedre tallene for HF. Vi ber om at saker til eventuelt meldes på forhånd pr. e-post til ftv@hf.ntnu.no. Saker kan også meldes ved møtestart.

I tillegg er møtet siste anledning til å stille til valg som Fakultetstillitsvalgt (FTV) for 2019. Valget åpner digitalt på ValgWeb etter møtet. Dette semesteret skal det velges ny Fakultetsansvarlig FTV og ny Læringsmiljøansvarlig FTV. Det serveres selvsagt pizza og brus!

Husk at det også velges institutt- og programtillitsvalgte i uke 43!
Se allmøtetid for ditt institutt her.