Valgresultater v/ HF Høsten 2018

Her er resultatene fra valget av Fakultets- og Instituttillitsvalgte v/ HF høsten 2018.
De nyvalgte sitter i to semestre, dvs. vår og høst 2019.


Fakultetstillitsvalgte (FTV):

Fakultetsansvarlig Fakultetstillitsvalgt: Gustav Hopen

Læringsmiljøansvarlig Fakultetstillitsvalgt: Astrid Østigård


Instituttillitsvalgte (ITV):

Institutttillitsvalgt (ITV) for Språk og litteratur: Sandra Haltbakk

Institutttillitsvalgt (ITV) for Historiske studier: Maria Helene Hanssen Beck

Institutttillitsvalgt (ITV) for Filosofi & religionsvitenskap: Mona Simers Melhus

Institutttillitsvalgt (ITV) for Tverrfaglige kulturstudier: Lena Wistveen

Institutttillitsvalgt (ITV) for Kunst og medievitenskap: Valget åpner 7. november kl. 16:00

Institutttillitsvalgt (ITV) for Musikk: Valget åpner 12. november kl. 20:00

Programtillitsvalgt (PTV) for Europastudier: Valget åpner 5. november kl. 16:00