Allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet

Velkommen til høstens allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet!   Trykk her for å se innkalling og saksliste.   Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF – alle(!) studenter ved fakultetet har møte-, tale-, og forslagsrett, samt stemmerett under valget av nye tillitsvalgte. På møtet får dere høre hva Studentrådet og de fakultestillitsvalgte Les mer omAllmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet[…]