Allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet

Velkommen til høstens allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet!
 
Trykk her for å se innkalling og saksliste.
 
Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF – alle(!) studenter ved fakultetet har møte-, tale-, og forslagsrett, samt stemmerett under valget av nye tillitsvalgte. På møtet får dere høre hva Studentrådet og de fakultestillitsvalgte har jobbet med i år, og gi tilbakemelding på saker dere ønsker at vi skal ta videre. Vi kommer også til å ta for oss et utvalg saker vi mener blir viktige for humaniorastudenter i tiden fremover. Vi ber om at saker til eventuelt meldes på forhånd pr. e-post til ftv@hf.ntnu.no
 
I tillegg er møtet aller siste anledning til å stille til valg som fakultetstillitsvalgt (FTV) for kalenderåret 2020. Valget åpner digitalt på ValgWeb etter møtet. Dette semesteret skal det velges ny fakultetsansvarlig FTV og ny læringsmiljøansvarlig FTV. For å lese mer om stillingene, trykk her.
Det serveres som alltid pizza og brus!