På vegne av dekanen: Informasjon om Covid-19 (koronavirus)

Scroll down for English Kjære studenter og ansatte, Vi er inne i en krevende tid med stor usikkerhet rundt utviklingen av Covid-19 sykdommen (koronavirus). Viruset er meget smittsomt og sprer seg raskt. Majoriteten av de som smittes får relativt milde influensalignende symptomer, men en ikke ubetydelig andel vil kunne bli alvorlig syke. Jeg oppfordrer alle Les mer omPå vegne av dekanen: Informasjon om Covid-19 (koronavirus)[…]