Kandidat – Maria Beck – Valg av ny Læringsmiljøannsvarlig FTV

Navn: Maria Helene Hanssen Beck

Epost: beckmaria58@gmail.com

Alder: 25

Litt om deg: Hei! Maria her, jeg er 25 år og har nylig tatt en mastergrad i historie og studerer nå PPU med fagdidaktikk i historie og religion. Jeg stiller med dette som læringsmiljøansvarlig FTV for Studentrådet HF. Jeg er den typiske Dragvollstudenten som springer rundt med kaffekoppen i hånden og leter etter neste auditorium og leverer lånte bøker i siste liten. Jeg er veldig engasjert i det jeg tar for meg og en pålitelig person. Jeg jobber godt i samarbeid med andre noe som jeg mener er en god egenskap å ha med seg inn i studentdemokratiet.

Motivasjon for å stille: Jeg brenner for studentdemokrati og studentfrivillighet. Jeg har jobbet innenfor studentdemokratiet lenge og kjenner at jeg ikke er helt ferdig enda. Vi ser nå, mer enn noen gang, utfordringene med læringsmiljø og tilrettelegging blant universitetene. Med flere digitale forelesninger, mindre tilstedeværelse på campus og andre utfordringer universitetene møter på under koronapandemien, er fokus på læringsmiljø og studentvelferd viktigere og mer utfordrende. Jeg har vært med på beredskap på fakultetet HF før sommerferien og ser at det er utrolig viktig å ha en sterk studentstemme med i slike viktige arenaer. Jeg ønsker å fortsette å være denne stemmen og arbeide for studentenes rettigheter tett opp mot fakultetet og sammen med de andre studentdemokratiske organisasjonene ved NTNU. Jeg håper dere gir meg den tillitten ved å stemme på meg.

Eventuell tidligere erfaring: Av tidligere erfaring har jeg vært medlem av styret i linjeforeningen Det Historiske Selskab i flere år, to av dem som leder. I møte med studentfrivilligheten har jeg mye erfaring i hvordan miljøet blant studentene på HF er og hva som bør forbedres. Jeg har vært i Studenttinget i et år. Har jobbet som instituttillitsvalgt på tidligere Institutt for historiske studier og har det siste året jobbet som internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt for HF.