Valget for ny Læringsmiljøansvarlig Fakultettillitsvalgt (Åpnes 25.08.20)

Alle studenter på det Humanistiske Fakultet (HF) har stemmerett på hvem skal bli valgt inn som ny Læringsmiljø FTV (Fakultettillitsvalgt).

Valget er åpent mellom 25.08.20 – 28.08.20 på https://innsida.ntnu.no/valg/