Allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet

Zoom: (passord240591) https://ntnu.zoom.us/j/91730287009?pwd=UHE4WHQ5eHJVQVUveHlUOCtlRU0xQT09&fbclid=IwAR2reBaop7xBVTkB2tQ9tK7OfPFfuer-O4pyzQWReQoY13RJJvkPssuLfIA#success Tid: Mandag 12.10.20 klokken 14:15-15:00Saksliste: 1. Konstituering av møtet og godkjenning av innkallingen 2. Saker Studentrådet HF har jobbet med 3. Oppdatering fra de fakultetstillitsvalgte 4. Valg av Læringsmiljø- og Fakultetsansvarlig (FTV) 5. Eventuelt 6. Møteevaluering Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF – alle(!) studenter ved fakultetet har møte-, tale-, Les mer omAllmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet[…]