Valg av Instituttillitsvalgt på ISL

Navn: Kamilla Båtnes

Motivasjon: Jeg har jevnt gjennom studieløpet vært interessert i å se utviklingen på instituttet (ISL), og jeg tror derfor at jeg kan passe godt i stillingen. Jeg ønsker også å bidra med å spre informasjon til andre på studiet, noe som er enklere dersom jeg har en fot innenfor!

Litt om meg: Jeg er engelsk lektorstudent på femte året, og skriver nå master i litteratur! Jeg trives best når saker og ting er på stell, og er derfor ganske organsiert både når det gjelder meg selv og andre. Venner og kolleger vil si at jeg er et sosialt menneske, og jeg legger innsats i å sørge for hyggelige (sam)arbeidsforhold!

Tidligere erfaring: Min tidligere erfaringer knyttet til universitetet er at jeg har vært referansestudent i fire fag over fire forskjellige år. Ellers av arbeidserfaring kan jeg nevne at jeg har vært vikar på barnehage (2015-2019) og ungdomsskole (2018-2019), og at jeg i dag jobber som gruppeinstruktør hos Sit Idrett.