Allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet

Zoom: (passord240591)
https://ntnu.zoom.us/j/91730287009?pwd=UHE4WHQ5eHJVQVUveHlUOCtlRU0xQT09&fbclid=IwAR2reBaop7xBVTkB2tQ9tK7OfPFfuer-O4pyzQWReQoY13RJJvkPssuLfIA#success
Tid: Mandag 12.10.20 klokken 14:15-15:00Saksliste:
1. Konstituering av møtet og godkjenning av innkallingen
2. Saker Studentrådet HF har jobbet med
3. Oppdatering fra de fakultetstillitsvalgte
4. Valg av Læringsmiljø- og Fakultetsansvarlig (FTV)
5. Eventuelt
6. Møteevaluering

Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF – alle(!) studenter ved fakultetet har møte-, tale-, og forslagsrett, samt stemmerett under valget av nye tillitsvalgte. På møtet får dere høre hva Studentrådet og de fakultetstillitsvalgte har jobbet med i år, og gi tilbakemelding på saker dere ønsker at vi skal ta videre. Vi ber om at saker til eventuelt meldes på forhånd pr. e-post til ftv@hf.ntnu.no.
Under allmøtet vil det også være anledning til å stille til valg som Læringsmiljø- og Fakultetsansvarlig (FTV) for de kommende to semester.
Det skal velges:
– Læringsmiljø FTV
– Fakultetsansvarlig FTV
Les om stillingene ved å gå inn på https://hf.studentrad.no/hva-gjor-en-tillitsvalgt/.
Valget åpnes digitalt på ValgWeb (innsida.ntnu.no/valg) 19.oktober for å samkjøre med Studenttinget og Instituttillitsvalgte.
Vel møtt til allmøte!