Arja Pedersen – Kandidatur Fakultetsansvarlig FTV

Litt om meg: Jeg er 24 år og kommer fra Sandnes. De siste fire årene har jeg bodd i Trondheim og er nå på det femte og siste året på lektorstudiet, hvor jeg har engelsk som hovedfag og religion som breddefag. Neste studieår planlegger jeg å ta et årsstudium, så hvis jeg blir valgt planlegger jeg å sitte hele perioden. I løpet av studietiden min har jeg vært en veldig aktiv student og tatt på meg flere verv. Flere av dem har vært innenfor linjeforeningen min, Erudio, hvor jeg blant annet har sittet i hovedstyret i to år. Jeg har også sittet i flere komiteer, noe som har gitt meg breddekunnskap og muligheten til å jobbe sammen med mange forskjellige og fantastiske folk.

Motivasjon for å stille: Jeg stiller som fakultetsansvarlig FTV fordi jeg mener dette er et verv jeg vil gjøre det godt i. Som en lektorstudent på slutten av utdanningsløpet har jeg tatt fag ved fire forskjellige institutt, fordelt på to fakultet. Både positive og negative erfaringer har gjort meg interessert i hvordan institutt og fakultet arbeider for studentenes trivsel, og dette er derfor noe jeg ønsker å mer jobbe med. Etter samtaler med nåværende fakultetsansvarlig FTV har jeg blitt bedre kjent med arbeidsoppgavene og jeg er trygg på at dette er noe jeg kan mestre. Noen personlige egenskaper som jeg mener gjør meg rustet til å ta på meg dette vervet, er at jeg er dreven, jeg kan jobbe både alene og sammen med andre, jeg er ikke redd for å ta ordet og si min mening. Jeg er flink til å holde orden og holde frister. Jeg mener også at jeg tar ting fort, men jeg er heller ikke redd for å spørre om hjelp når det er nødvendig.

Eventuelt tidligere erfaring:I tillegg til å ha hatt flere verv innenfor studentordinasjoner som fokuserer på studentenes sosiale liv, både på og utenfor campus, har jeg også sittet to år i Studentrådet HF som lektortillitsvalgt. I denne stillingen har jeg fått innsyn i NTNUs studentdemokrati på nært hold, og gjort meg kjent med hvordan Studentrådet HF drives. Etter min tid i studentrådet mener jeg at jeg sitter på mye kunnskap som vil gjøre meg til en god ressurs for både FTVer, ITV/LTVer, PTVer og studenter.