Marcus Helgesson Svenning – Kandidatur ITV IHK

Litt om meg: Jeg er student som akkurat har fullført mastergrad ved IHK. Jeg har vært ITV på IHK i snart to år, og ønsker å bidra mer til studentdemokratiet ved HF.

Motivasjon for å stille: Jeg ønsker å stille fordi jeg fortsatt kan bidra med kunnskap, iver og pågangsmot i en tid hvor slike kvaliteter behøves for IHK og HF.

Eventuelt tidligere erfaring: 2 år som ITV. 1 år som PTV