Maria Helene Hanssen Beck – Kandidatur Læringmiljøansvarlig FTV

Litt om meg: Jeg har en mastergrad i historie og går nå praktisk pedagogisk utdanning med historie og religion som fag. Jeg er fra en liten plass i Nordland, en bygd hvor frivillighet og dugnader er høyt verdsatt. Dette tok jeg med meg videre da jeg begynte på NTNU for 7 år siden. Personlig er jeg utadvent, pålitelig, flittig og arbeidsom.

Motivasjon for å stille: Som fakultettillitsvalgt ved det Humanistiske fakultetet vil jeg fortsette å være den beste stemmen jeg kan for studentene og studentrådet. Med mange års erfaring som instituttillitsvalgt og linjeforeningsleder ved et turbulent institutt, kan jeg, mer enn andre, forstå hvordan vi må jobbe for at studentene skal bli hørt i avgjørelser og planlegging. Jeg har erfart at læringsmiljø ikke bør tas for gitt og bør jobbes med jevnt hele tiden både for studenter og ansatte. Når det gjelder læringsmiljø ser vi mer nå enn noen gang hvor utfordrende det kan være. Med mer hjemmekontor og digitale undervisninger er det viktig å få kartlegge hovedproblemene med læringsmiljø. Læringsmiljø er viktig både på og utenfor campus. Jeg har fått startet med denne kartleggingen i Studentrådet HF og ønsker å fortsette med dette da jeg ser det finnes flere faktorer vi må jobbe videre med. Som læringsmiljøansvarlig vil jeg jobbe for å ivareta grunnprinsipper i høyere utdanning, som akademisk frihet, og være en kritisk stemme opp mot fakultetet. Toppstyring kan skygge for demokratiet og det å se menneskene bak tallet. Man glemmer de menneskelige faktorene som er et symptom på markedsorientering av universitetet. Mange sliter psykisk, mange studenter er gravide eller har barn – vi må ikke slutte å se disse menneskene i systemet.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har mange års erfaring innenfor studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Jeg har vært medlem av styret til linjeforeningen Det Historiske Selskab i fire år, de siste to som leder. Jeg var programtillitsvalgt for institutt for historiske studier i to perioder og etterfulgt som instituttillitsvalgt. Jeg har vært internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt i to semester og sitter nå som læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt. I tillegg til dette har jeg vært representant i Studenttinget. Jeg har en stor omgangskrets og kjenner mange fra den erfaringen jeg har fra studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Dette ser jeg på som en stor styrke i arbeidet mitt som fakultetstillitsvalgt.