Morten Eidsvaag Althe – Kandidatur LTV

Litt om meg: Hei! Mitt navn er Morten, er 23 år gammel og kommer fra Kristiansund. Jeg går nå andreåret på Lektorutdanning trinn 8 – 13, og ønsker å stille til valg som lektortillitsvalgt for HF-fakultetet. Mitt hovedfag er nordisk, og tar dette studieåret historie som undervisningsfag 2. Jeg har en bakgrunn fra yrkesfag, og har et fagbrev i kjemi- og prosessfaget.

Motivasjon for å stille:  Jeg ønsker å stille til valg som LTV for å forbedre lektorstudentenes studiehverdag, samt utfordre meg selv. I vervet som lektortillitsvalgt, vil jeg gjøre mitt ytterste for å fremme mine medstudenters og mine egne tanker og synspunkter om studiehverdagen. Gjennom å fremme disse synspunktene og jobbe med ulike forslag, ønsker jeg å forbedre lektorprogrammet for fremtidens lektorstudenter.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har tidligere vært representant i to ulike referansegrupper, i tillegg til å være et aktivt komitemedlem i linjeforeningen Erudio