Peder Bergset Botten – Kandidatur ITV IFR

Litt om meg: Bachelorstudent i filosofi

Motivasjon for å stille: Så lenge eg har delteke i arbeid i organisasjonar og politikk, har eg oppteken av å ta saker frå botnen og løfte dei til dei som styrer. Eg har allereie sett kor langt det er frå ein student på NTNU til dei som sit med makta, og eg vil vere med på å gjere denne avstanden kortare.

Eventuelt tidligere erfaring: NA