Regine Holst Samuelsen – Kandidatur ITV ISL

Litt om meg: Går lektor i engelsk, og er i mitt 5.år. Planlegger å studere et år til for opprykk

Motivasjon for å stille: Har opplevd at Studentrådet har oppnådd endringer som har forbedret hverdagen min som student, og ønsker å bidra til dette. Jeg har vært referansegrupperepresentant i mange fag tidligere, og kunne tenkt meg til et verv hvor jeg kan bidra enda mer.

Eventuelt tidligere erfaring: I 2019 satt jeg i arbeidsgruppa for utredning av alternative studiestrukturer for lektorutdanningene. Jeg har vært referansestudent i 7 av mine 9 semestre hos NTNU