Simon Moe – Kandidatur ITV IKM

Litt om meg: Jeg studerer film- og videoproduksjon på IKM. Utenom skole driver jeg med fekting, klimaaktivisme og Dungeons and Dragons.

Motivasjon for å stille: Studentdemokrati er veldig viktig for et trygt og velfungerende studie for alle. Jeg ser mye potensiell i å skape et enda mer engasjert miljø hvor hvem som helst kan enkelt fremme sine forventninger til studiet og blir hørt. Samtidig vil jeg gjerne styrke komunikasjonen mellom studenter og deres tillitsvalgte.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg er medlem i styret til linjeforeningen Jump Cut. Tidligere har jeg vært medlem i den nasjonale koordinasjonsgruppa til Youth for Climate Justice Slovenia, hvor jeg fikk mye erfaring i komunikasjon, politisk arbeid og gruppemiljø. Som YfCCSs representant deltok jeg på konferansen SMILE i 2019, hvor jeg arbeidet med det som skulle bli Lausanne Climate Declaration, grunndokumentet til Fridays for Future Europe