Synne Svarstad Hanslien – Kandidatur ITV IMS

Litt om meg: Hei! Jeg er ei jente på 20 år, som kommer fra Lillehammer. Jeg går mitt andre år på bachelor i historie, og stortrives med det! Mye av min fritid går med til å henge med venner, være aktiv og studere med en god kopp kaffe på Sito. Jeg stiller som instituttillitsvalgt for institutt for moderne samfunnshistorie. Jeg er utadvendt, og er veldig interessert i å gjøre det jeg kan for at vi, historiestudentene, skal få en så bra studiehverdag som mulig!

Motivasjon for å stille: Motivasjonen min for å stille som ITV er at jeg har lyst til å ta del i, og fremme et godt student- og læringsmiljø ved instituttet. Jeg liker utfordringer, og synes det høres spennende å delta i studentdemokratiet. Jeg er pålitelig, glad i å prate med folk og er innstilt på å legge ned en innsats i dette viktige arbeidet!

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har ikke så mye tidligere erfaring, men jeg har engasjert meg som referansestudent i EXPH0100 (vår 2020) og HIST1000 (høst 2020). På videregående deltok jeg i russestyret, der hadde jeg flere administrative oppgaver bestående av planlegging og gjennomføring av arrangementer.