Stillinger til valg

*English below* Vi skal velge to stillinger for perioden H21-V22 (Internt ansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig FTV). I tillegg skal vi ha suppleringsvalg av Læringsmiljøansvarlig FTV som sitter for høsten 21. Her kommer en kort innføring i hva de ulike stillingene gjør: Internt ansvarlig FTV Leder Studentrådet HF Arrangerer studentrådsmøter på fakultetet Er møteleder ved HFs studentrådsmøter Les mer omStillinger til valg[…]