Allmøte for studenter ved HF V21

*English below*

Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet bli mandag 12.04 kl 14:15
Vedlagt er innkallinga. Lenke til Zoommøte passord: 115539

Innkalling allmøte V21

Kunne du tenke deg å stille til fakultetstillitsvalgt? På allmøtet vil du få mulighet til å presentere ditt kandidatur før valget. Har du lyst til å være med på å forme studiehverdagen din, og passe på at studentene blir ivaretatt? Da er FTV-stillingen for deg. Se informasjon om stillingene på valg her.

Gjerne trykk «skal» på facebookarrangementet.

 

Hva skal velges under valgdagen?
Ved våren 2021 skal det velges tre nye Fakultetstillitsvalgte; Internt ansvarlig- Kommunikasjonsansvarlig- og Læringsmiljøansvarlig FTV, ti nye Instituttillitsvalgte spredt hos alle våres institutter (en eller to avhengig av hvilket institutt)  og en Programtillitsvalgte (PTV) på Allmøtet til Europastudier. Vervene gjelder for 2 semestre; fra høsten 2021 til våren 2022.

Hvem er vi?
Studentrådet HF består av de tillitsvalgte studentene ved Det humanistiske fakultet. Studentrådet består av fire FTV’er, to eller tre ITV’er fra hvert institutt på HF (en eller to avhengig av hvilket institutt), to Programtillitsvalgte (PTV) fra Europastudier og en Lektortillitsvalgt (LTV) for lektorstudenter ved ISL og Historie studiene.

 

*English*

Allmøte for the students of Det humanistiske fakultet will be held Monday 12.04 at 14:15
Enclosed is the notice. Link to Zoom meeting passcode: 115539

Innkalling allmøte V21

Are you interested in running for office as a faculty student representative? At the allmøte you will be given the oppertunity to present your candidacy prior to the election. Du you have a desire to form your regular schoolday and make sure that your fellow students are being taken care of? Then an FTV office is for you. You can find information about the positions on the ballot here.

Consider clicking «going» on the facebook event

There will be elections for the three following offices;  Internt ansvarlig- Kommunikasjonsansvarlig- og Læringsmiljøansvarlig FTV, ten institute student representatives (ITV) (one or two depending on the institute) and one program representative (PTV) for Europastudier at their Allmøte. These offices are for 2 semesters; from autumn 2021 till spring 2022.

Student council HF is built up by all of the student representatives at HF. That includes four FTV’s, two or three ITV’s from each institute, two PTV’s for the European studies and one Lektortillitsvalgt (LTV) for the lektor students that belong to History and Language studies.