Valg resultat Vår 2021

Valget Vår 2021 er avsluttet og vi er glade for å annonsere at deres nye tillitsvalgte er
Intern ansvarlig: Gina Bjelland
Kommunikasjonsansvarlig: Emilie Faarup Storvik

Læringsmiljøansvarlig: Håkon Gravem Isaksen

ITV IHK Dragvoll: Magnus Ryen, Synnøve Stølen
ITV IKM: Simon Moe, Sander Johan Vigsø
ITV ISL: Kamilla Båtnes, Kristin Eline Marthinsen
ITV KULT: Isak Løberg Jacobsen
ITV Musikk: Camilla Vikingsen, Liss Farstad Nerlandsrem
ITV IFR: TBA
ITV IMS: Lasse Zetterlund
PTV Euro: TBA