Kandidatur ITV Musikk – Sigrid Sand Angelsen

Utøvende musikk-klassisk, 4. året

Kort om meg:
Jeg er 22 år gammel og er født og oppvokst i Trondheim. Begynte nå på mitt siste år på en bachelor i klassisk utøvende musikk. Har tidligere sittet som økonomiansvarlig i Ensemble TRD og vært ansatt i Cempe som en av tre produsenter for Musikkstudentkonferansen. Sitter for tiden som studentrepresentant i Orkesterkomitéen til Trondheimsolistene. I tillegg til å spille masse liker jeg å svømme, henge med venner og drikke te;)

 

Motivasjon for å stille:
Grunnen til at jeg vil stille er at studentdemokratiet er et utrolig viktig organ som jeg gjerne ønsker å kunne bidra til. Etter å ha jobbet med en konferanse for musikkstudenter fikk jeg et innblikk i studentdemokratiet ved musikkutdanningene i Norge. Gjennom dette arbeidet fikk jeg snakket med mange studentrepresentanter og fikk høre om deres erfaringer, både positiv og negative. En gjenganger var at det var vanskelig å aktivere musikkstudentene i studentdemokratiet. Dette er også mye av grunnen til at jeg vil stille. Nettopp at jeg vil hjelpe til og gjøre min del for å få studentdemokratiet ved Institutt for musikk opp å kjøre igjen.