Kantidatur ITV Musikk – Mads Heggen

Musikkvitenskap, master (5. året)

Kort om meg:
Jeg heter Mads, og ønsker å hjelpe dere ved institutt for musikk som Institutttillitsvalgt. Jeg har bred erfaring fra ulike typer lederverv i politikken (deriblant politisk nestleder i et fylkesstyre) og organisasjoner (deriblant nestleder i FN-studentene Trondheim, ungdomsorganisasjonen til FN-sambandet). Utover dette er jeg en person det er lett å få tak i på telefon og e-post, og som ikke er redd for å fremme saker på vegne av studentene.
Motivasjon for å stille:
Som Instituttillitsvalgt ønsker jeg å bidra til at Institutt for musikk opprettholder og ikke minst styrker sin sosiale og forskningsmessige posisjon på NTNU. I annmars mot det nye campuset er dette svært viktig å holde fokus på, slik at musikkforskningen kan utvikles. Jeg synes også det er viktig at Institutt for musikk skal være et inkluderende miljø. Visste du for eksempel at rullestolbrukere ikke er velkommen til å øve på instrumentet sitt på Dragvoll? Personer som kan gå har nemlig tilgang med kort i trappen etter klokken 16, men dersom du tar heisen kommer du deg ikke inn. Døren til øvingsrommene mangler også døråpner, noe som også gjør det vanskelig på dagtid. Institutt for musikk diskriminerer dermed systematisk store deler av befolkningen fra å være studenter hos oss. Videre synes jeg også viktig at vi etter koronapandemien gjenopptar den tidligere praksisen mot at en representant fra instituttet reklamerer for studiet fysisk rundt om på ulike musikklinjer og andre relevante instutisjoner i Norge.