Nå kan du stille som tillitsvalgt på HF!

Valget åpner 24. oktober klokken 09:00 og varer fram til 27. oktober 23:59.

Du kan stille som institutt og fakultetstillitsvalgt ved å sende inn kandidaturskjema her. 

Siste frist for å melde sitt kandidatur er fredag 21.oktober 14:00

Ved valget skal det velges inn:

– 1 Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt
– 1 Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt
– 1 Instituttillitsvalg for språk og litteratur 
– 1 Instituttillitsvalgt for filosofi og religionsvitenskap 
– 1 Instituttillitsvalgt for historiske og klassiske studier, avdeling Dragvoll 
– 1 Instituttillitsvalgt for historiske og klassiske studier, Arkeologi 
– 1 Instituttillitsvalgt for tverrfaglige kulturstudier
– 1 Lektortillitsvalgt HF 
– 1 Institiuttillitsvalgt for moderne samfunnshistorie
– 1 Instituttillitsvalgt for kunst- og medievitenskap