Ekstraordinært valg – Internt ansvarlig FTV

Det vil bli avholdt ekstraordinært allmøte torsdag 1. desember kl. 14.15 på rom D9 -Dragvoll. Agendaen for møtet er å presentere valg av ny Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt.

 

Du kan stille frem til søndag 4. desember kl. 18.00 og valget vil bli avholdt fra mandag 5. desember kl. 09.00 til  tirsdag 6. desember kl. 22.00. Valget vil bli annonsert onsdag 7. desember.

Kandidatskjema:

https://forms.office.com/e/4UTDkjE5z8