oktober 8, 2018

#Dragvollkravet

Prosessen med å utarbeide planer for NTNUs nye samlokaliserte campus er godt i gang – om under 10 år skal alle studenter ved dagens campus Dragvoll holde til i nye lokaler nede ved Elgeseter/Gløshaugen. Campuspremissene for fremtidens humaniora- og samfunnsvitenskapstudenter legges med andre ord i disse dager.

Studentrådene HF og SU utarbeidet høsten 2017 en liste med konkrete krav til nye campusarealer ved NTNU, på vegne av studentene ved humaniora og samfunnsvitenskap på campus Dragvoll.

Les Dragvollkravet her.

Kravet er utsendt til relevante grupper og individer med en en finger i utviklingen av nye campusarealer, inkludert rektoratet ved NTNU, dekanat og instituttledere ved HF og SU, prosjektgruppen i campusutviklingsprosjektet, og media.

Kravet er undertegnet av de fakultetstillitsvalgte ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, på vegne av alle studenter ved campus Dragvoll, og setter klare rammer for hvilke forventninger  studentmassen ved Dragvoll har til nye campusarealer.

Vi håper at bidragsytere og beslutningstakere i campustutviklingen tar Dragvollkravet til seg i arbeidet med nye campusarealer, men vi håper også at dokumentet vil legge til rette for en åpen debatt om ny campus, og om utviklingsprosessen. Vi oppfordrer derfor alle til å lese Dragvollkravet og ytre sin mening.

Dragvollkravet vil fortsette å være en politisk rettesnor for Studentrådene HF og SU i fremtidig arbeid med campusutviklingen.