april 22, 2020

Kandidat

Navn: Anine Granerud
Alder: 20

Litt om meg

Jeg går førsteåret på en bachelor-grad i drama og teater. Fra før av er jeg Sekretær i hovedstyret i Teaterlosjen som er linjeforeningen til mitt studie. På fritiden liker jeg å være sosial med venner og kjente, trene og danse til musikk som om ingen ser på!

Motivasjon for å stille

Studentene ved IKM fortjener en sterk person med bein i nesa til å representere dem, og jeg vet at jeg har de kvalitetene som kreves for å bli en god ITV! Jeg er alltid klar for nye utfordringer og den kunnskapen og erfaringen jeg da vil tilegne meg. Blir jeg stemt på som ITV kan jeg love at jeg vil gjøre meg synlig for studentene under IKM og arbeide hardt for de jeg da blir stemmen til, nemlig studentene.

Tidligere erfaring 

Som sagt er jeg nå Sekretær i hovedstyret til Teaterlosjen og har tidligere vært med i elevrådsstyrer bade på ungdonsskolen og videregående! Selv når jeg ikke har hatt et spesifikt verv, har det ofte hendt seg at mine medelever/medstudenter betror seg til meg med det de har på hjerte.