april 22, 2020

Kandidat

Navn: Ask Kristian Bergseth Drågen
Alder: 
23

Litt om meg

Jeg er både som privatperson og student opptatt av rettferdighet og velværen til mine medmennesker. Utdanning og utdanningskvalitet har alltid vært viktig for meg, noe som er grunnen til at jeg valgte å starte lektorstudiet her på NTNU i 2015. Den graden er nå i sin innspurt, men jeg er fortsatt motivert for mer studier og skal etter planen starte på en ny mastergrad i likestilling og mangfold her på HF til høsten. Som lektorstudent er fokuset ofte elevens beste. På universitetet er man riktig nok ikke lenger for elev å regne, men studentens beste bør fortsatt være i fokus. Som en potensiell tillitsvalgt er det dette jeg, med hjelp fra innspill fra alle mine medstudenter her på HF, ønsker å fremme. Studentene er grasrota til universitetet, og derfor er det viktig at dere som studenter får ivaretatt deres behov og interesser.

Motivasjon for å stille

Min største motivasjon for å stille er et ønske med å jobbe med utvikling av kvalitetssikring av studiene her på fakultetet. Her tenker jeg spesielt på å vurdere, og diskutere hva den programtillitsvalgtes fremtidige rolle kan være i forhold til referansegruppestudentene. Der tenker jeg det både er viktig å promotere deres synlighet som en ressurs og medspiller for sine medstudenter, men også å jobbe med hvordan de kan få en mer aktiv rolle på sikt. Jeg har selv opplevd på kroppen hvor forskjellig praksis kan være for både oppretting av referansegrupper og gjennomføring av referansegruppe møter der studentenes beste ikke alltid kommer frem så godt som man kanskje skulle ha ønsket. Slik at det av ulike grunner har blitt vanskelig for studentene å fremme sine formeninger om emnet på en effektiv og givende måte. Det er sentralt at studentene både opplever at deres meninger og bekymringer blir hørt og at de opplever trygghet både som referansegruppestudenter og som enkeltpersoner når de opplever problemer enten med studienes innhold eller har praktiske og kommutative utfordringer knyttet til studiet. Her er både mangfoldet og enkeltstudenten viktig.

Eventuelt tidligere erfaring

Jeg har tidligere vært programtillitsvalgt for bachelor i engelsk og master i engelsk, samt vært aktiv som referansegruppestudent på ulike institutter.