Tid for å søke om tavle på campus Dragvoll

Det er nå tid for å søke tavleplass for studieåret 2017/2018! Frist for å søke er 1. mai 2017. Organisasjoner søker om tavleplass for ett studiår (to semester) av gangen. Man må søke tavleplass for neste studieår selv om man har tavle nå (se reglement nederst på denne siden). De som får tildelt plass får Read more about Tid for å søke om tavle på campus Dragvoll[…]

Nye tillitsvalgte på Musikk og Europastudier!

Allmøter for Institutt for musikk og Program for Europastudier er gjennomført, med følgende valgresultat: David Jonathan Brüggemann er valgt som ny instituttillitsvalgt for Musikk. Tobias Røed er valgt som ny programtillitsvalgt for Europastudier. Vi gratulerer, og ser frem til å arbeide med dere begge i Studentrådet til høsten! Øvrige valg foregår digitalt på https://innsida.ntnu.no/valg og avsluttes torsdag 6. april kl 15:00. Read more about Nye tillitsvalgte på Musikk og Europastudier![…]

Allmøte for studentene v/ Det humanistiske fakultet – V2017

Allmøte for studenter v/ Det humanistiske fakultet Det er allmøtetid igjen! Førstkommende mandag, 27. mars, holder Studentrådet HF allmøte for alle studenter ved fakultetet i auditorium D3, kl. 14:15. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) holder allmøte samtidig, i naborommet D2. Det skal velges to nye Fakultetstillitsvalgte, og møtet er siste frist for å melde sitt kandidatur. Read more about Allmøte for studentene v/ Det humanistiske fakultet – V2017[…]

Studentrådene HF & SU får nye nettsider!

I løpet av vårsemesteret 2017 vil Studentrådet ved Det Humanistiske Fakultet og Studentrådet ved Fakultet for Samfunns- og Utdanningsvitenskap få egne nettsider for de respektive fakultetene. Studentrådet HF overtar de «gamle» sidene (foreløpig www.hfsvt.studentrad.no), som snart blir omsatt til www.hf.studentrad.no. Studentrådet SUs egne sider vil snart være tilgjengelig på www.su.studentrad.no. I tillegg har vi nå egne facebook-sider Read more about Studentrådene HF & SU får nye nettsider![…]

Ekstraordinært allmøte for HF 28.11.16 m/valg av ny FTV

Hei folkens! Siden de to kandidatene vi hadde til vervet som Eksternt Demokratisk Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt dessverre har trukket seg, må vi kalle inn til et ekstraordinært allmøte mandag 28. november (klokka 14:15 på D2). Dette korte møtet vil i hovedsak dreie seg om valg til vervet, men vi har også en diskusjonssak om kvalitetssikring av masteroppgaven Read more about Ekstraordinært allmøte for HF 28.11.16 m/valg av ny FTV[…]

Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet

Velkommen til Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet! Dette møtet er studentenes høyeste organ på HF og alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett. Saksliste Godkjenning av innkallingen Orienteringssak: Gjort siden sist Diskusjonssak: Humanioras plass i arbeidslivet – Innspill til høring om NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtakssak: Ny stillingsinnstruks for Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Read more about Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet[…]

Resultatene fra Studentrådsvalget!

Studentrådsvalget er nå gjennomført og her kommer resultatene!   Det humanistiske fakultet Fakutletstillitsvalgt HF – Magnus Hansen Fjellstad Institutt for musikk – Karoline Nygård Jermstad Institutt for historiske studier – Erlend Børseth Institutt for filosofi og religionsvitenskap – Runa Eide Frøiland Institutt for språk og litteratur – Turi Marte Brandt Ånerud, Sandra Haltbakk og Charlotte Sant Read more about Resultatene fra Studentrådsvalget![…]

Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studentrådet HF og SVT holder valguke mellom 11.04 – 22.04. I den anledning kan man stille til verv som instituttillitsvalgt og fakultetstillitsvalgt. Den 11.04.16 holdes det allmøte for alle studentene ved fakultetene. Under dette møte vil kandidatene til vervet som fakultetstillitsvalgt bli presentert. Man kan melde sitt kandidatur til vervet frem til 11.04 kl. 15.00. Read more about Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse[…]

nb_NO
en_US