Vedtekter, allmøtereglement og stillingsbeskrivelser for SU-fakultetet

Følgende styrende dokumenter ble vedtatt på allmøtet for studentene ved SU-fakultetet 31.10.16: Stillingsinstruks for FTVer ved SU-fakultetet Vedtekter for Studentrådet SU Allmøtereglement for SU-fakultetet   Legger også ved veiledende stillingsinnstruks for ITVer ved SU-fakultetet: Veiledende stillingsbeskrivelse ITVer ved SU-fakuletet   Takk for et godt møte! Sara Wathne, FTV SVT

Nå er høstsemesteret her.

Heihei! Vi på Studentrådskontoret håper at alle hadde en fin og avslappende sommerferie. Nå har derimot høstsemesteret startet og vi er tilbake på jobb. Hvis du trenger å reservere et skap, booke en standplass eller banner eller har generelle undringer over livet eller hvor de diverse forelesningssalene er er du hjertelig velkommen til å stikke Read more about Nå er høstsemesteret her.[…]

Valg til Velferdstinget!

Hei alle engasjerte NTNUere! 7. april velger Studenttinget sine 11 representanter til Velferdstinget 2016-2017 (+ vara), og vi oppfordrer DEG til å stille til valg! Velferdstinget er Studentsamskipnaden (Sit) sitt politisk rådgivende organ, og de bestemmer blant annet hvordan semesteravgiften fordeles. Bryr du deg om Moholtkjellerne, studentboligbygging, nytt idrettsbygg, psykososial helsetjeneste, SiT kantina, eller rett Read more about Valg til Velferdstinget![…]

Oversikt over allmøtene i valguken

I allmøtene blir det mulighet for utspørring av kandidatene til de forskjellige vervene. Du bør møte til både allmøtet på ditt fakultet og ditt institutt.   Allmøtet for fakultetene blir holdt mandag 2. november klokken 14:15. Link til facebookarrangement: for HF og SVT.   Slik stiller du: Hvis du vil stille til valg, send en epost Read more about Oversikt over allmøtene i valguken[…]

nb_NO
en_US