april 24, 2021

Camilla Vikingsen – Kandidatur ITV Utøvende Musikk

Litt om meg: Hei mitt navn er Camilla Vikingsen, og jeg er en 27 år gammel jente fra Bergen, fra før av så har jeg en bachelor som logistikkingeniør og en i musikkvitenskap. Nå for tiden så studerer jeg både master musikkvitenskap og bachelor klassisk utøvende musikk. Mye av tiden går selvsagt med til musikk, men 50% av tiden på skolen brukes til strikking og prating i kantinen på skolen.

Motivasjon for å stille: Som mangeårig student på flere institutter, har jeg fått en bred erfaring i hvordan ting foregår på ulike steder, og har dermed gjort meg opp mange tanker om hva som kan og burde gjøres. Gjennom dagligdagse samtaler får man hele tiden en innsikt i hvordan livet som student her på konservatoriet er og jeg kjenner at jeg har lyst til å hjelpe til med å bedre de tingene som ikke går like greit, og å være et bindeledd mellom studenter og administrasjon. En av mine kanskje viktigste saker er rettferdighet og enkel kommunikasjon, jeg er ikke redd for å gi beskjed

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har hatt diverse verv i både studentorganisasjoner, på Samfundet og i andre organisasjoner. De mest prominente er kanskje verv i to ulike linjeforeninger, arenaansvarlig under studentlekene 2015, intendant for Studentersamfundets orkester, og Forman for Studentersamfundets symfoniorkester.