Årets FTV-kandidater er klare

Gå inn på ValgWeb for å avgi din stemme. Valget åpner etter allmøtet og avsluttes fredag 27.04.2018 klokka 15:00. Godt valg! Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt Kandidat: Per Kristian Røkkum Berget Masterstudent i Europastudier  Jeg stiller til Internt Ansvarlig fordi jeg brenner for Studentrådets arbeid og ønsker å kunne bruke erfaring og evner til å gjøre studentenes stemme hørt. Det Read more about Årets FTV-kandidater er klare[…]

Valg av kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Valget åpner etter allmøtet og avsluttes fredag 27.04.2018 klokka 15:00. Kandidat: Sondre Kristoffersen Rekdal Bachelor i historie Jeg stiller til gjenvalg som kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt fordi jeg vil forbedre studentenes hverdag og styrke bevisstheten rundt studentdemokratiets betydning. Som fakultetstillitsvalgt vårsemesteret 2018 har jeg fått god forståelse for hvor viktig Studentrådets arbeid er, og blitt mer bevisst på min Read more about Valg av kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt[…]

Det er tid for studentrådsvalg!

Hvert semester avholdes det valg av nye tillitsvalgte i studentdemokratiet ved NTNU, på institutt- og fakultetsnivå. Dette er din fremste mulighet som student til å gjøre deg selv og dine meninger om studielivet hørt – enten ved å stemme på de kandidatene du føler taler din sak, eller ved å stille selv. Vi kommer til Read more about Det er tid for studentrådsvalg![…]

Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet

Velkommen til Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet! Dette møtet er studentenes høyeste organ på HF og alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett. Saksliste Godkjenning av innkallingen Orienteringssak: Gjort siden sist Diskusjonssak: Humanioras plass i arbeidslivet – Innspill til høring om NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtakssak: Ny stillingsinnstruks for Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Read more about Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet[…]

Tid for å søke om tavleplass på Dragvoll

Fristen for å søke om tavleplass har blitt utsatt til 20.05.16 Dersom du eller din forening ønsker å søke, gå inn på siden «Stand, banner og tavle» og fyll ut søknadsskjema som ligger der. Send søknaden til studentrad_hf-svt@org.ntnu.no. Svar vil komme i løpet av juni. Vi minner om at det finnes klare og tydelige retningslinjer for Read more about Tid for å søke om tavleplass på Dragvoll[…]

Resultatene fra Studentrådsvalget!

Studentrådsvalget er nå gjennomført og her kommer resultatene!   Det humanistiske fakultet Fakutletstillitsvalgt HF – Magnus Hansen Fjellstad Institutt for musikk – Karoline Nygård Jermstad Institutt for historiske studier – Erlend Børseth Institutt for filosofi og religionsvitenskap – Runa Eide Frøiland Institutt for språk og litteratur – Turi Marte Brandt Ånerud, Sandra Haltbakk og Charlotte Sant Read more about Resultatene fra Studentrådsvalget![…]

Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studentrådet HF og SVT holder valguke mellom 11.04 – 22.04. I den anledning kan man stille til verv som instituttillitsvalgt og fakultetstillitsvalgt. Den 11.04.16 holdes det allmøte for alle studentene ved fakultetene. Under dette møte vil kandidatene til vervet som fakultetstillitsvalgt bli presentert. Man kan melde sitt kandidatur til vervet frem til 11.04 kl. 15.00. Read more about Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse[…]

Studentrådsmøter

Onsdag 2/9 skal begge Studentrådene ha sitt første møte i semesteret. På møtet skal man blant annet behandle en sak om vurderingsformer ved NTNU. Det blir sosialt for begge studentrådene etter møtet, og helgen etter møtet er det klart for oppstartseminar. Her vil de tillitsvalgte få opplæring i å sitte i skranken på kontoret vårt, Read more about Studentrådsmøter[…]

nb_NO
en_US