Allmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet

Zoom: (passord240591) https://ntnu.zoom.us/j/91730287009?pwd=UHE4WHQ5eHJVQVUveHlUOCtlRU0xQT09&fbclid=IwAR2reBaop7xBVTkB2tQ9tK7OfPFfuer-O4pyzQWReQoY13RJJvkPssuLfIA#success Tid: Mandag 12.10.20 klokken 14:15-15:00Saksliste: 1. Konstituering av møtet og godkjenning av innkallingen 2. Saker Studentrådet HF har jobbet med 3. Oppdatering fra de fakultetstillitsvalgte 4. Valg av Læringsmiljø- og Fakultetsansvarlig (FTV) 5. Eventuelt 6. Møteevaluering Allmøtet er studentenes høyeste demokratiske organ på HF – alle(!) studenter ved fakultetet har møte-, tale-, Les mer omAllmøte for studentene ved Det humanistiske fakultet[…]

Kandidat – Maria Beck – Valg av ny Læringsmiljøannsvarlig FTV

Navn: Maria Helene Hanssen Beck Epost: beckmaria58@gmail.com Alder: 25 Litt om deg: Hei! Maria her, jeg er 25 år og har nylig tatt en mastergrad i historie og studerer nå PPU med fagdidaktikk i historie og religion. Jeg stiller med dette som læringsmiljøansvarlig FTV for Studentrådet HF. Jeg er den typiske Dragvollstudenten som springer rundt Les mer omKandidat – Maria Beck – Valg av ny Læringsmiljøannsvarlig FTV[…]

Bokskapregistrering Høst 2020

Grunnet Covid-19, så har vi kontoret stengt for besøkende. Studenter som skal registrere bokskap kan benytte seg av vedlagt QR-kode, ellertrykke her  *English* Due to Covid-19, our offices are closed for visitors. Students who wish to register a locker can do so by scanning the QR-code, or by Clicking here  

Vrimledagen

Vrimledagen er vanligvis en dag hvor mange studentorganisasjoner og ulike fagmiljøer presenterer seg. I år vil ikke denne dagen bli som tidligere år, da det ikke vil være stands på campus. Vi vil derfor bruke denne nettsiden for å gi deg som ny student et innblikk i hva som rører seg. *English* Vrimledagen is usaully Les mer omVrimledagen[…]

Vrimledagen 2020 er avlyst

På grunn av korona er det bestemt at det ikke blir noen Vrimledag på Dragvoll i år. Vi jobber med andre muligheter for å få ut informasjon til våre nye studenter, og vil komme med mer informasjon om dette fortløpende.

På vegne av dekanen: Informasjon om Covid-19 (koronavirus)

Scroll down for English Kjære studenter og ansatte, Vi er inne i en krevende tid med stor usikkerhet rundt utviklingen av Covid-19 sykdommen (koronavirus). Viruset er meget smittsomt og sprer seg raskt. Majoriteten av de som smittes får relativt milde influensalignende symptomer, men en ikke ubetydelig andel vil kunne bli alvorlig syke. Jeg oppfordrer alle Les mer omPå vegne av dekanen: Informasjon om Covid-19 (koronavirus)[…]