Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studentrådet HF og SVT holder valguke mellom 11.04 – 22.04. I den anledning kan man stille til verv som instituttillitsvalgt og fakultetstillitsvalgt. Den 11.04.16 holdes det allmøte for alle studentene ved fakultetene. Under dette møte vil kandidatene til vervet som fakultetstillitsvalgt bli presentert. Man kan melde sitt kandidatur til vervet frem til 11.04 kl. 15.00. Read more about Valg av Fakultetstillitsvalgt 2 (FTV2) ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse[…]

Studentrådet SVTs standpunkt til faglig organisering

I forbindelse med fusjonen skal NTNU bestemme seg for en ny struktur av organisasjonen. Det innebærer blant annet en vurdering av om man ønsker å endre på dagens «fakulteter», også kalt nivå 2. I dag har NTNU 7 fakulteter pluss vitenskapsmuseet. Det er foreslått fire ulike konsepter for ny organisering av en arbeidsgruppen. Vi har Read more about Studentrådet SVTs standpunkt til faglig organisering[…]

Endringer i studieforskriften

Studentrådet SVT fikk en høring fra Studenttinget angående endringer i studieforskriften. Studieforskrift er en rekke lover og regler som gjelder for høyskoler og universitet. Med fusjonen som nærmer seg er det aktuelt å revidere denne for at den bedre skal passe den nye strukturen ved NTNU. En gruppe med blant annet jurister fra de ulike Read more about Endringer i studieforskriften[…]

nb_NO
en_US