Tid for å søke om tavle på campus Dragvoll

Det er nå tid for å søke tavleplass for studieåret 2017/2018! Frist for å søke er 1. mai 2017. Organisasjoner søker om tavleplass for ett studiår (to semester) av gangen. Man må søke tavleplass for neste studieår selv om man har tavle nå (se reglement nederst på denne siden). De som får tildelt plass får Read more about Tid for å søke om tavle på campus Dragvoll[…]

Nye tillitsvalgte på Musikk og Europastudier!

Allmøter for Institutt for musikk og Program for Europastudier er gjennomført, med følgende valgresultat: David Jonathan Brüggemann er valgt som ny instituttillitsvalgt for Musikk. Tobias Røed er valgt som ny programtillitsvalgt for Europastudier. Vi gratulerer, og ser frem til å arbeide med dere begge i Studentrådet til høsten! Øvrige valg foregår digitalt på https://innsida.ntnu.no/valg og avsluttes torsdag 6. april kl 15:00. Read more about Nye tillitsvalgte på Musikk og Europastudier![…]

Allmøte for studentene v/ Det humanistiske fakultet – V2017

Allmøte for studenter v/ Det humanistiske fakultet Det er allmøtetid igjen! Førstkommende mandag, 27. mars, holder Studentrådet HF allmøte for alle studenter ved fakultetet i auditorium D3, kl. 14:15. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) holder allmøte samtidig, i naborommet D2. Det skal velges to nye Fakultetstillitsvalgte, og møtet er siste frist for å melde sitt kandidatur. Read more about Allmøte for studentene v/ Det humanistiske fakultet – V2017[…]

Studentrådene HF & SU får nye nettsider!

I løpet av vårsemesteret 2017 vil Studentrådet ved Det Humanistiske Fakultet og Studentrådet ved Fakultet for Samfunns- og Utdanningsvitenskap få egne nettsider for de respektive fakultetene. Studentrådet HF overtar de «gamle» sidene (foreløpig www.hfsvt.studentrad.no), som snart blir omsatt til www.hf.studentrad.no. Studentrådet SUs egne sider vil snart være tilgjengelig på www.su.studentrad.no. I tillegg har vi nå egne facebook-sider Read more about Studentrådene HF & SU får nye nettsider![…]

Ekstraordinært allmøte for HF 28.11.16 m/valg av ny FTV

Hei folkens! Siden de to kandidatene vi hadde til vervet som Eksternt Demokratisk Ansvarlig Fakultetstillitsvalgt dessverre har trukket seg, må vi kalle inn til et ekstraordinært allmøte mandag 28. november (klokka 14:15 på D2). Dette korte møtet vil i hovedsak dreie seg om valg til vervet, men vi har også en diskusjonssak om kvalitetssikring av masteroppgaven Read more about Ekstraordinært allmøte for HF 28.11.16 m/valg av ny FTV[…]

Vedtekter, allmøtereglement og stillingsbeskrivelser for SU-fakultetet

Følgende styrende dokumenter ble vedtatt på allmøtet for studentene ved SU-fakultetet 31.10.16: Stillingsinstruks for FTVer ved SU-fakultetet Vedtekter for Studentrådet SU Allmøtereglement for SU-fakultetet   Legger også ved veiledende stillingsinnstruks for ITVer ved SU-fakultetet: Veiledende stillingsbeskrivelse ITVer ved SU-fakuletet   Takk for et godt møte! Sara Wathne, FTV SVT

Innkalling til allmøte for studentene ved det nye Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Mandag 31. oktober kl 18.00 i rom Kjel 1 på Gløshaugen   Saksliste Konstituering Informasjon fra FTVene/ prodekan for utdanning Vedtekter for Studentrådet SU skal vedtas Allmøtereglement for studentene ved SU-fakultetet skal vedtas Stillingsbeskrivelser FTVene ved SU-fakultetet skal vedtas Videreføring av FTV-verv Presentasjon av kandidatene til FTV-valg Eventuelt Allmøtereglement Studentrådet SU Vedtekter Studentrådet SU Stillingsinstruks Read more about Innkalling til allmøte for studentene ved det nye Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap[…]

nb_NO
en_US