april 22, 2020

Kandidat

Navn: Elise Svalestad Folland
Alder: 22

Litt om meg

Mitt navn er Elise, jeg er 22 år og kommer fra Egersund. Jeg flyttet til Trondheim høsten 2019 for å studere religionsvitenskap da jeg synes det er interessant å lære om hvordan verden forholder seg til de forskjellige religionene. Mitt drømmeyrke er å kunne jobbe i en hjelpeorganisasjon og da tror jeg en bachelor innen religion kan være hjelpsomt.

Motivasjon for å stille

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker og utfordre meg selv, og vil gjerne kunne bidra til hjelp. Dette blir en spennende og god opplevelse for å bli bedre kjent med skolen og andre studenter.

Tidligere erfaring 

Min tidligere erfaring som tillitsvalgt er mine 4 år på pizzabakeren som skiftleder, her fungerte jeg som et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. Jeg hadde god relasjon med begge parter.