September 17, 2018

Studentrådet HF

Fakultetstillitsvalgte

E-post: ftv@hf.ntnu.no

Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt
Maria Helene Hanssen Beck
Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Gustav Hopen
Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt
Sondre Kristoffersen Rekdal
Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt
Astrid Østigård

Instituttillitsvalgte

Europastudier
Susann Falla og Gina Bjelland
E-post: hf-euro@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for historiske studier – Dragvoll
Tor-Einar Siebke og Marcus Helgesson Svenning
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for historiske studier – Arkeologi
Ingrid Athena Flatland og Ingvild Haraldsdatter Johns
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for musikk
Viktor Lunde og Hanne Marit Mordal Iversen
E-post: hf-musikk@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for språk og litteratur
Sandra Haltbakk, Anja Liberg Forsbakk og Håkon Gravem Isaksen
E-post: hf-isl@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Lena Dalheim Wistveen og Marte Aakervik Berg
E-post: hf-kult@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for kunst- og medievitenskap
Sander Johan Vigsø og Sindre Sierk Rian
E-post: hf-ikm@studentrad.org.ntnu.no
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Eivind Rindal og Mona Simers Mehus
E-post: hf-ifr@studentrad.org.ntnu.no
Lektortillitsvalgt
Arja Pedersen
E-post: su-ilu@studentrad.org.ntnu.no