april 24, 2021

Gina Bjelland – Kandidatur Internt ansvarlig

Litt om meg: Jeg går master i europastudier og er veldig interessert i studentpolitikk. Mitt største bidrag til stillingen som internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt er at jeg ikke er redd for å ta ordet i møter, enten det er møte med fakultetsstyret eller andre studentråd. Jeg ønsker konkrete løsninger og jeg sier i fra når det er mye prat og lite handling.

Motivasjon for å stille: Min hjertesak er psykisk helse, det er viktig for meg at alle har det bra, og å hjelpe de som ikke har det bra best mulig. Jeg er også opptatt av å forbedre digitale løsninger, ikke minst digital undervisning. Sist men absolutt ikke minst synes jeg det er viktig å gjøre det man kan for en bærekraftig studiehverdag, også når det kommer til hva vi lærer som studenter på HF.

Eventuelt tidligere erfaring: Fra før har jeg vært fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt for HF, programtillitsvalgt for europastudier, vara i Studenttinget, og hatt flere verv i linjeforeningen Eureka.