april 24, 2021

Håkon Gravem Isaksen – Kandidatur Læringsmiljøansvarlig

Litt om meg: Jeg er en engasjert student som ønsker å bidra til en best mulig studiehverdag for studentene som tilhører HF her på NTNU. Jeg er strukturert, målrettet og motivert. Jeg er lektorstudent med engelsk og historie som disiplinfag og skriver for tiden bacheloroppgave.

Motivasjon for å stille: Jeg ønsker å bidra til at Studentrådet HF kan gjøre en så god jobb som mulig i det å representere studentene ved fakultetet og tale studentenes sak. Jeg ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet blant de fakultetstillitsvalgte og studentrådet som helhet. Jeg tror også at et fokus på læringsmiljø kommer til å bli viktig i tiden fremover når vi forhåpentligvis er på vei ut av restriksjonene forbundet med pandemien og ønsker å bruke min erfaring for å påvirke denne prosessen til det beste for studentene.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har tidligere vært instituttillitsvalgt ved institutt for språk og litteratur og har sittet et år i Studenttinget sitt arbeidsutvalg. I sistnevnte rolle har jeg fått muligheten til å jobbe i et helt år med studentpolitiske saker og mener jeg har opparbeidet meg nyttige erfaringer knyttet til hvordan NTNU fungerer på et overordnet nivå. Jeg håper å kunne bruke den erfaringen til å sikre studentene ved HF god representasjon også utover de interne prosessene på fakultetet.