28. oktober 2015

Hva er en instituttillitsvalgt?

Hva gjør en ITV ved Studentrådene HF og SU?

 

Hvert institutt ved HF- og SU-fakultetene har to eller flere instituttstillitsvalgte (ITV) som fungerer som et kontaktledd mellom studenter og instituttet.

ITVene sørger for at studentene blir hørt i saker som behandles på instituttnivå ved å delta på instituttmøter med ledelsen. Som ITV har man dermed stor mulighet til å påvirke saker som tas opp på instituttet ved å passe på at studentens interesser blir ivaretatt. Studentene ved instituttet kan henvende seg til sine ITVer hvis det er saker ved instituttet de vil ta opp, problemer etc. I tillegg deltar ITVene på studentrådsmøter annen hver onsdag, hvor det diskuteres og vedtas saker som angår fakultetet og universitetet. På studentrådsmøtene jobbes det også mye med sentrale saker på NTNU, fra NTNU-styret og Studenttinget.

I tillegg til det overnevnte, sitter ITVene en to-timers kontorvakt i uka på studentrådskontoret, hvor de assisterer studenter med bl.a. å registrere skap, booke stand/banner og hjelper studentene med å finne riktig sted å henvende seg hvis de ikke finner frem/vet hvor de skal gå. ITVene har også i oppgave å informere studentene på instituttene om relevante saker, holde allmøter og valg, samt å være et kontaktledd mellom referansegrupper, linjeforeninger og fagutvalg.

Jobben som ITV er svært spennende fordi du får muligheten til å engasjere seg i saker som påvirker studentene, man får innblikk i hvordan instituttet fungerer samt man har mulighet til å få studentenes stemme hørt i viktige saker! Dette er dermed den ideelle studentjobben som lett kan kombineres med studier, samt at du får litt ekstra i lommeboka!

nb_NO
en_US