september 17, 2018

Hva gjør en tillitsvalgt?

Er du nysgjerrig på vervet som tillitsvalgt, eller kunne tenke deg å være tillitsvalgt selv?

Et år i Studentrådet betyr et år med læring, gode erfaringer og et godt sosialt miljø. Kontoret vårt i Gata er fylt av engasjerte studenter som jobber for å gi studentene en bedre hverdag. Uansett hva du lurer på oppfordrer vi deg til å snakke med oss, enten du vil komme innom kontoret, sende en e-post eller ta kontakt på Facebook.
Ingen spørsmål er for store, og ingen er for små!

Under finner du stillingsinstruksene for de ulike vervene i Studentrådet HF.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstilllitsvalgt er rådets representant til sentrale utvalg og styrer på fakultetsnivå, som instituttledermøter, ansettelsesutvalg og fakultetsstyret. FTVene på Det humanistiske fakultet har en rekke med arbeidsoppgaver som de skal løse i fellesskap, men har også egne ansvarsoppgaver knyttet til sine stillinger.

Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt

Trykk her for å lese stillingsinstruks for internt ansvarlig FTV

Fakultetsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Trykk her for å lese stillingsinstruks for Fakultetsansvarlig FTV

Kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt

Trykk her for å lese stillingsinstruks for kommunikasjonsansvarlig FTV

Læringsmiljøansvarlig fakultetstillitsvalgt

Trykk her for å lese stillingsinstruks for  læringsmiljøansvarlig FTV

Instituttillitsvalgt (ITV)

ITV-ene representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. Man har ansvar for å holde seg orientert om hvilke saker som opptar studentene på instituttet, og holde instituttledelsen informert om dette. Dette vervet er honorert. Hvert enkelt institutt skal ha oppdatert informasjon om hvem som er instituttillitsvalgt på deres hjemmesider. Alle tillitsvalgte har kontortid på Studentrådskontoret i Gata én dag i uka, og det er bare å komme innom der hvis det skulle være noe. Man får god opplæring som tillitsvalgt, og det krever ingen tidligere erfaring eller kunnskap, kun et godt engasjement!

Programtillitsvalgt (PTV)

Som Programtillitsvalgt (PTV) sitter du under instituttillitsvalgt i Studentdemokratiet. Dette er et mindre omfattende verv enn de foregående, men likevel veldig viktig. Blant annet skal du sitte i Programråd for studieprogrammet ditt, og dermed ha kontakt med studieprogramansvarlig. Referansegrupperapporter er en viktig ressurs for at NTNU skal få tilbakemelding fra studentene, og en del av stillingen som PTV  er å sørge for at det blir levert referansegrupperapporter i alle fag. Vervet er honorert.