Valg av Kommunikasjonsansvarlig Fakultetstillitsvalgt

Kandidat: Sondre Rekdal
Alder: 25

Studieprogram: Bachelor – Europastudier

Jeg stiller til gjenvalg som kommunikasjonsansvarlig fakultetstillitsvalgt (FTV). Det gjør jeg for å:

  • Være en konstruktiv og kritisk stemme hos fakultetsledelsen
  • Styrke og ivareta undervisningskvaliteten
  • Tydeliggjøre studentene som universitetets grunnmur

I min tid som FTV har jeg sett at mye hos fakultetet er bra, men mye kan bli bedre.
Dette semesteret begynte jeg på en rapport om kvalitetsarbeidet i undervisningen, og har avdekket flere problemer – for eksempel er mange ikke klar over at studenter skal evaluere undervisningen. Dette må endres. Dersom dere velger meg, kan jeg fortsette dette arbeidet og presentere det for instituttlederne. Der har jeg etablert meg som en tydelig stemmer, og er sikker på at vi kan styrke undervisningskvaliteten innen kort tid.

NTNU har satset stort på prosjekter hvor studentmedvirkning er essensielt – da tenker jeg særlig på internasjonalisering og campussammenslåing. Dette er store prosjekter som vil medføre store konsekvenser for både nåværende og fremtidige studenter. Da er det lett å glemme at studenter er reelle mennesker, ikke bare tall eller en masse som bare måles i krone og øre. Derfor er jeg, og vil fortsatt være, den kritiske stemmen som bevisstgjør ledelsen på at deres avgjørelser må vurderes nøye, og at studentenes stemme skal være en del avgjørelsen.

Som universitet er det viktig at vi stiller krav til at vår mening tas på alvor. Derfor er det ikke urealistisk å kreve den beste undervisningskvaliteten, økt studentmedvirkning og mindre toppstyring. Jeg ønsker å sette studenten i fokus og sikre vårt felles beste, men jeg trenger deres hjelp. Stem på meg, og jeg vil sørge for å representere dere på best mulig måte.

Godt valg!