September 17, 2018

Studentrådet HF 2018

Studentrådet HF består av faktultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV), programtillitsvalgte (PTV) og lektortillitsvalgt (LTV).

De fakultetstillitsvalgte representerer alle studentene ved Det humanistiske fakultet (HF), og fra høsten 2018 er de faktultetstillitsvalgte følgende:

Internt ansvarlig FTV: Per Kristian Røkkum Berget

Fakultetsansvarlig FTV: Karoline Nygård Jermstad

Kommunikasjonsansvarlig FTV: Sondre Kristoffersen Rekdal

Læringsmiljøansvarlig FTV: Annbjørg Pasteur Stø

 

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer alle studentene ved sine institutt. Følgende er studenter for høsten 2018:

Institutt for musikk: David Brüggemann
Epost: hf-musikk@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for språk og litteratur: Sandra Haltbakk, Anja Liberg Forsbakk og Håkon Gravem Isaksen
E-post: hf-isl@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for historiske studier – arkeologi: Tone-Merete Øverby og Johanne Berger
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for historiske studier – Dragvoll: Maria Beck og Tor-Einar Siebke
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for filosofi og religionsvitenskap: Mona Simers Mehus og Eivind Rindal
E-post: hf-ifr@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for kunst- og medievitenskap: Sindre Sierk Rian og Marvel Leonhardsen
E-post: hf-ikm@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for tverrfaglige kulturstudier: Martine Kvarstein og Maria Langenes Martinsen
E-post: hf-kult@studentrad.org.ntnu.no

Program for europastudier: Gina Bjelland og Tobias Røed
E-post: hf-euro@studentrad.org.ntnu.no

Lektortillitsvalgt: Gustav Hopen
E-post: htv@studentrad.org.ntnu.no