September 17, 2018

Studentrådet HF

Studentrådet HF består av faktultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV), programtillitsvalgte (PTV) og lektortillitsvalgt (LTV).

De fakultetstillitsvalgte representerer alle studentene ved Det humanistiske fakultet (HF), og våren 2019 er de faktultetstillitsvalgte følgende:

Internt ansvarlig FTV: Per Kristian Røkkum Berget

Fakultetsansvarlig FTV: Gustav Hopen

Kommunikasjonsansvarlig FTV: Sondre Kristoffersen Rekdal

Læringsmiljøansvarlig FTV: Astrid Østigård

De instituttillitsvalgte (ITV) representerer alle studentene ved sine institutt. Følgende er studenter for våren 2019:

Institutt for musikk: Christine Thoresen og Viktor Lunde
Epost: hf-musikk@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for språk og litteratur: Sandra Haltbakk, Anja Liberg Forsbakk og Håkon Gravem Isaksen
E-post: hf-isl@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for historiske studier – arkeologi: Tone-Merete Øverby og Ingrid Athena Flatland
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for historiske studier – Dragvoll: Maria Beck og Tor-Einar Siebke
E-post: hf-ihs@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for filosofi og religionsvitenskap: Mona Simers Mehus og Eivind Rindal
E-post: hf-ifr@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for kunst- og medievitenskap: Sindre Sierk Rian og Mathias Robertstad
E-post: hf-ikm@studentrad.org.ntnu.no

Institutt for tverrfaglige kulturstudier: Martine Kvarstein og Lena Wistveen
E-post: hf-kult@studentrad.org.ntnu.no

Program for europastudier: Susann Viktoria Falla og Tobias Røed
E-post: hf-euro@studentrad.org.ntnu.no

Lektortillitsvalgt: Arja Pedersen
E-post: htv@studentrad.org.ntnu.no