Informasjon om allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultetet

Velkommen til Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet!

Dette møtet er studentenes høyeste organ på HF og alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Orienteringssak: Gjort siden sist
  3. Diskusjonssak: Humanioras plass i arbeidslivet – Innspill til høring om NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet
  4. Vedtakssak: Ny stillingsinnstruks for Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved Det humanistiske fakultet
  5. Valg av Fakultetstillitsvalgte
    1. Presentasjon og utspørring av kandidater
  6. Eventuelt
  7. Møtekritikk og Pizza!

Det er verdt å notere seg at i dette møtet skal det åpnes for valg av 3 FTVer. To av FTVene blir valgt inn for ett år og én skal velges inn for ett semester med mulighet for å bli gjenvalgt til våren. Valget vil foregå digitalt i etterkant av møtet og ut den påfølgende uken.
Vi oppfordrer også til å melde inn saker om du ønsker å ta opp noe på allmøtet. Saker kan sendes inn til FTV-ene på ftr-hf@org.ntnu.no eller meldes på møtet som “eventuelt”-sak.

Det vil bli servert Pizza, Frukt og Kaffe :)! I tillegg så lodder vi ut et gavekort på 200 kr til en heldig møtedeltaker!

Vedlagt følger stillingsinstrukser
Stillingsinnstruks Kommunikasjonsansvarlig FTV
Stillingsinstruks Internt Ansvarlig FTV
Stillingsinstruks Fakultetsansvarlig FTV
Stillingsinstruks Eksternt Demokratisk Ansvarlig FTV

Med vennlig hilsen

Tore Sletten Langeland (FTV1) og Magnus Hansen Fjellstad (FTV2)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NO
en_US