april 24, 2021

Isak Løberg Jacobsen – Kandidatur ITV KULT

Litt om meg: Jeg er 22 år og er på mitt første år på master i Likestilling og Mangfold, og har tidligere fullført en bachelor i Statsvitenskap ved NTNU. Jeg kommer orginalt fra Sandefjord, men har bodd her i Trondheim siden 2017. Jeg brenner for studentpolitikk, skolepolitikk og seksualitet og kjønnsmangfold. Jeg er opptatt av inkludering, likestilling, fleksibilitet og dialog mellom studenter og fakultet.

Motivasjon for å stille: Min motivasjon for å stille er fordi jeg har et ønske om å kunne bidra til et enda bedre miljø på instituttet! Å kunne være et bindeledd mellom fakultetet og studentene virker for meg som en veldig givende oppgave å ha, hvor jeg kan være et talerør for studentene våre sin stemme og ønsker.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg er leder av studentlaget til Nei til Atomvåpen her ved NTNU og sitter også i studentlaget til SV her. Jeg har også vært aktiv i Norsk Start, en språkkafe for studenter her i Trondheim. Jeg satt i linjeforeningen vår, Panoptikon, i en halv periode som økonomiansvarlig. Jeg har også erfaring som referansestudent i flere fag gjennom mine fire år ved NTNU. Utover det, har jeg også organisatorisk erfaring fra Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.