april 24, 2021

Kamilla Båtnes – Kandidatur ITV ISL

Litt om meg: Jeg heter Kamilla og er født og oppvokst på Sula, en øy rett utenfor Ålesund. Jeg flyttet til Trondheim i 2016, og har nå blitt en godt erfaren student som begynner på sitt sjette studieår til høsten. De første fem årene har gått til en lektorutdanning i engelsk og historie, og jeg har nå søkt på et årsstudium i tegnspråk til høsten. Ellers jobber jeg også som gruppeinstruktør hos Sit Idrett. På fritiden liker jeg å være sosial med venner og kolleger, men setter også pris på en god serie eller roman til å underholde meg i eget selskap.

Motivasjon for å stille: Ettersom jeg teknisk sett er en av de avtroppende ITVene denne våren, sier det vel litt seg selv at jeg er svært motivert til arbeidet når jeg stiller på nytt i dette valget. Opplevelsene jeg har fått vært med på som ITV har vært både berikende og betydningsfulle, og jeg vil gjerne fortsette med å legge ned den innsatsen som må til for at studentene skal ha det godt på Dragvoll. To av brannfaklene mine det kommende studieåret er hva som skal skje med masterlesesalplassene på ISL nå som en av lesesalene blir oppusset, samtidig som jeg kontinuerlig brenner for at det psykososiale miljøet på og utenfor campus skal være sunt og inkluderende.

Eventuelt tidligere erfaring: Jeg har allerede vært ITV studieåret 2020/2021, og stiller nå igjen for jeg føler meg ikke ferdig i arbeidet. Tidligere har jeg også vært i referansegrupper i flere fag på tvers av program og campus.