oktober 30, 2021

Kandidat instituttillitsvalgt Institutt for Historiske og Klassiske Studier

Synnøve Stølen

Alder: 22 år

Kontaktinformasjon: mail

Litt om Synnøve:

Jeg er en engasjert masterstudent i Europastudier fra Oppdal som brenner for at studentenes møte med NTNU-systemet skal bli lettere og at stemmen vår skal bli hørt hos de som bestemmer.

Motivasjon for å stille:

Etter ett semester som ITV har jeg fått jobbe med mange spennende saker sammen med flinke kolleger, dette har gitt mersmak. I tillegg ønsker jeg å ta fatt på en periode til slik at jeg får jobbet mer med hjertesaken min: utveksling. Spesielt nå under pandemien har det vært enda vanskeligere for studenter som ønsker å reise på utveksling, her mener jeg at institutt kan spille en større rolle, spesielt når det kommer til valg av utvekslingssted og fag. I dag er prosessen med å reise på utveksling en jungel av informasjon og søknader, infomøter i god tid før søknadsfristen og hjelp i den tidlige søknadsprosessen er enkle tiltak som kan bidra til at flere får dratt på utveksling.

Tidligere erfaring: 

Jeg har vært instituttillitsvalgt ved IHK høsten 2021, tidligere medieansvarlig i linjeforeningen min Eureka, tidligere nestleder for Europeiske studenter Trondheim, samt 1. vara til kommunestyret i hjemkommunen min.